Ủng hộ


Trung tâm "Vì Ngày Mai"

Tài khoản ngân hàng


  1. Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam(BIDV) –Chi nhánh Mỹ Đình
 • - Tên tài khoản: Trung Tâm Vì Ngày Mai
 • - số tài khoản tiền Việt (VND): 26010000023464- Báo cáo tài chính
 • - số tài khoản tiền (EUR): 26010140008181
 • - số tài khoản tiền (USD): 2601037000299
 • - SWIFT: BIDVVNVX260

  2. Ngân hàng TMCP Quân Đội(MBBank)-Chi nhánh Từ Liêm, Hà Nội
 • - Tên tài khoản: Trung Tâm Vì Ngày Mai
 • - Số tài khoản: 0121162666888(VND)- Báo cáo tài chính

  3. Ngân hang NNNT chi nhánh Tây Hồ
 • - Tên tài khoản: Trung Tâm Vì Ngày Mai
 • - Số tài khoản: 1506201034964(VND)

  4. Ngân hàng TMCP Đại chúng( Pvcombank) –Chi nhánh Cầu Giấy
 • - Tên tài khoản: Trung Tâm Vì Ngày Mai
 • - Số tài khoản:107000764658
  5. Ngân hàng Công Thương Việt Nam-Hội sở Nam Thăng Long
 • - Tên tài khoản: Trung Tâm Vì Ngày Mai
 • - Số tài khoản:12900076861

Chuyển khoản