Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Tài trợ

Nếu bạn sống tại Việt Nam, và không có tài khoản paypal,  bạn có thể đóng góp trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của HTF, chi tiết thông tin tài khoản như sau:

- Tên Tài khoản: Trung tâm Vì Ngày Mai - Hold the Future

 

 

- Số Tài khoản:

26010000023464 (VND)

26010370002999 (USD)

26010140008181 (EUR)

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh BIDV Tây Hà Nội

- Swift code: BIDVVNVX260

-Nội dung chuyển khoản ghi rõ:

Tên Người chuyển khoản-Tài trợ cho{ Tên dự án hoặc   Trung Tâm Vì Ngày Mai}-Email của người chuyển khoản

Cách chuyển tiền qua Paypal:

https://www.paypal.com/vn/webapps/mpp/account-selection?pros=2 

 

X

Vui lòng để lại lời nhắn